ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД

Художній переклад по праву вважається найскладнішим. Перед перекладачем постає завдання не просто правильно перекласти текст, при перекладі він практично набуває нового сенсу. Тому фахівець зобов'язаний бути не просто хорошим перекладачем, але і, в якійсь мірі, письменником. Твір практично створюється заново, а не просто перекладається.
Художній переклад не обмежується перекладом прози та поезії. Це також можуть бути науково-популярні статті та книги, епістолярні твори (листування, спогади діячів мистецтва, політики, культури і т.д.), публіцистика (літературознавство, критика, тощо).
 
Письменник-перекладач повинен не тільки блискуче володіти мовою, але й знати аналогію фразеологізмів, порівнянь, ідіом, засобів художньої виразності, вміти відчувати гру слів.
 
Перекладачі ТАТ Сenter дуже відповідально відносяться до перекладів певної тематики й специфіки. Вони мають чималий досвід в даному напрямку, тому зроблять свою роботу професійно, якісно і швидко!